– Lokal verdiskaper med røtter i skogen

FlaenSag Panorama

Flaen Sag & Høvleri AS har sin hovedvirksomhet innen produksjon og salg engros av utvendig kledning av høykvalitets gran. Øvrige virksomhetsområder er handel gjennom Montér Hurdal og byggvirksomhet med Norgeshus Hurdal og Hurdalgarasjen.
Bedriften ble startet i 1951 av brødrene Arne og Torbjørn Rognlien og det er i dag 3. generasjon som står for driften av selskapet som fortsatt er 100% familieeid – en av de få private, selvstendige treforedlingsbedriftene igjen på det norske markedet.