Superwood

Flaen Sag & Høvleri har inngått en avtale med danske Superwood A/S for det norske markedet.
Sammen er norske Superwood AS etablert som et salgs- og markedsselskap for produktet. All høvling og overflatebehandling for det norske markedet gjøres av Flaen og skal dermed gi et betydelig bidrag til volumet på høvel og overflatebehandlingsanlegg.

Du kan lese mer om Superwood på:
www.superwood.no
www.facebook.com/Superwood.no/

Superwoods salgskontor:

Superwood AS
+47 62 69 99 60
post@superwood.no
Høversjøvegen 47, 2090 Hurdal