Termowood AS med ny produksjon ved Flaen

Den meget spennende oppstartsbedrifien Termowood AS har sikret finansiering til stor satsning på sitt massivtre-byggsystem (TEWO). FLAEN bygger ut industrilokaler gjennom eiendomsselskapet Hurdal Treindustriområde AS.
MEV Eiendom AS er også med på eiersiden og sammen utgjør dette en materialisering av et langsiktig arbeid med å skape ny treindustri i Hurdal Kommune og på Flaens industriområde.
Første fase av utbyggingen står klar sommeren 2019.

Les mer: www.tewo.no

TEWO_Logo_transparent

Superwood

Flaen Sag & Høvleri har inngått en avtale med danske Superwood A/S for det norske markedet.
Sammen er norske Superwood AS etablert som et salgs- og markedsselskap for produktet. All høvling og overflatebehandling for det norske markedet gjøres av Flaen og skal dermed gi et betydelig bidrag til volumet på høvel og overflatebehandlingsanlegg.

Du kan lese mer om Superwood på:
www.superwood.no
www.facebook.com/Superwood.no/

Superwoods salgskontor:

Superwood AS
+47 62 69 99 60
post@superwood.no
Høversjøvegen 47, 2090 Hurdal