Termowood AS med ny produksjon ved Flaen

Den meget spennende oppstartsbedrifien Termowood AS har sikret finansiering til stor satsning på sitt massivtre-byggsystem (TEWO). FLAEN bygger ut industrilokaler gjennom eiendomsselskapet Hurdal Treindustriområde AS. MEV Eiendom AS er også med på eiersiden og sammen utgjør dette en materialisering av et langsiktig arbeid med å skape ny treindustri i Hurdal Kommune og på Flaens industriområde.Fortsett å lese «Termowood AS med ny produksjon ved Flaen»