Kontaktpersoner

Trond Solsrud

Avdelingsleder Trelast Engros

Trond tok i 2016 over ansvaret for vår treforedling-virksomhet. Han har lang fartstid på Flaen, hvor han første gang startet som 24-åring.