Geir Holtet

Administrasjonssjef

Gjennom mer enn 25 år har Geir vært med på store deler av Flaen Sags utvikling frem til dit vi er i dag.
Med bakgrunn fra forsikring og finans til årevis med tømmer, sagbruksvirksomhet har Geir vært delaktig i det meste av utvikling på Flaen de siste tiårene.
Geir fungerer i dag som administrasjonssjef og ansvarlig for selskapets eiendomsportefølje.

Telefon:  +47 911 21 947
E-post; geir@flaen.no