Avdelingsleder Handel / Montér Hurdal

Jørn har mer enn 25 års erfaring fra byggevarehandel. Han har vært med på både snuoperasjoner og nyetableringer.
Jørn tok over ansvaret på Montér Hurdal i februar 2017 og skal bidra til vekst og utvikling av vårt varehus.

Telefon: +47 955 54 582
E-post: jorn@monterhurdal.no