Om FSH

Flaen Sag & Høvleri er en tradisjonsrik, familieeid bedrift med røtter i skogen – lokalisert i Hurdal, i Akershus fylke.

Historien går så langt tilbake som til 1799 og Carsten Ankers tid. I flere hundre år har skogen vært leveveien for Hurdølingene og i 1951 satset brødrene Arne og Torbjørn Rognlien på ny sagbruksdrift i forbindelse med Flaen Gård, nord i Hurdal. Nyetableringen var avhengig av biltransport av tømmer og trelast fremfor fløyting i elva som tidligere var det normale.
Senere kom det høvleri til og i 1983 ble nytt byggutsalg åpnet.
I 2010 måtte styret og eiere dessverre ta beslutningen om å avvikle saglinjen og det ble besluttet å satse på høvleriet. Dette ga samtidig nye muligheter i forhold til spesialisering og det naturlige var da en satsning på utvendig, høykvalitets kledning av gran.
Sommeren 2014 åpnet byggvareutsalget i nye lokaler på Vestsidevegen 3, sentralt i bygda.
2014 var også året da Flaen inngikk et samarbeid med Danske Superwood om høvling, overflatebehandling og salg av impregnert gran (Superwood) på det norske markedet.
Begynnelsen av 2015 foretok selskapet et nytt løft i Høvleriet og slutten av 2015 kom enda en nyetablering til Flaen, denne gangen Termowood, med sitt banebrytende massivtre-hulromselement.
I 2017 er beiseanlegget oppgradert og automatisert for å sikre konkurransekraft i tiden som kommer.
Hovedeierne har et brennende engasjement for å videreutvikle treforedlingsindustri, aktivitet og arbeidsplasser på Flaen og i Hurdal.

FlaenSag Panorama
Flaen Industriområde. Høversjøvegen, 51 2090 Hurdal